canon  canon

FLORA

Dansk korvet, 1955

FLORA

Modellen

Min model af korvetten FLORA, som blev påbegyndt i april 2017 og færdiggjort oktober 2019, er bygget i skalaen 1:50. Det er mit første  "moderne" krigsskib (mine tidligere modeller, som er af "historiske" skibe, kan også ses på denne hjemmeside) og mange af konstruktionsmetoderne har derfor været nye for mig.

 Modellens dimensioner, længde: 152,5 cm., bredde: 19,5 cm og højde: 50 cm.

 Som kildemateriale har jeg først og fremmest støttet mig til originaltegningerne for TRITON-klassen og specialtegninger velvilligt stillet til rådighed af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.

 Jeg har endvidere i vid udstrækning brugt tilgængeligt billedmateriale, omkring 300 fotografier, hvoraf mange fra de tre år jeg sejlede med FLORA (1963-66) og resten hentet ned fra nettet.

 Bortset fra de to skruer, ankerkæder, gelændere, skibsnumre, flag, samt nogle få andre smådele, har jeg fremstillet alt selv, hvorved man er sikker på, at det bliver så autentisk som muligt og i det korrekte skalaforhold.

 De mere præcise bygningsmetoder og materialeanvendelser er nærmere beskrevet i de medfølgende tekster til billedgallerierne.

 Jeg har anvendt flere forskellige træsorter, bl.a. balsatræ, fyrretræ samt krydsfiner. I vid udstrækning har jeg for første gang anvendt ABS/styren på en model. Det er ideelt til mange formål, er nemt at bearbejde og har en glat overflade, hvorpå der kan males direkte uden yderligere behandling. Plexiglas er brugt til bl.a. koøjer, projektører og nogle få andre detaljer.

 Til alle metaldele er der brugt messing. Til de mere komplekse metalkonstruktioner, som kræver mange lodninger, har jeg alterneret med lodninger som kræver henholdsvis 1000 og 400 graders celsius. Derved er det nemmere at undgå at tidligere lodninger smelter.

 For første gang har jeg også forsøgt mig med fotoætsning, f.eks. til døre, håndhjul, dæksler og andre smådele. Det er faktisk ikke så kompliceret, men kræver en del øvelse at ramme de rigtige eksponerings- og fremkaldelsestider.

 En anden ”first” er støbning med polyuretan, bl.a. til redningsflåde containere og redningsbælter. Derudover har jeg også lavet nogle enkelte decals til redningsflåde containere og våbenskjold.

 Som det fremgår af billedgallerierne, er mange af elementerne fremstillet ved forskellige kombinationer af brugen af træ, messing og styren.

 Til alt malerarbejde har jeg brugt enamel maling. Af en eller anden uforklarlig grund har jeg ikke rigtig fidus to vandbaseret maling, hvilket sikkert er urimeligt. Det meste er påført med airbrush. Orlogsmussets Modelbyggerlaug har været behjælpelig med at foreslå de korrekte farver.

 I videst muligt omfang har jeg forsøgt at tilpasse modellen til hvordan FLORA så ud, da jeg sejlede med den. Det er først og fremmest armeringen og radar- og antennesystemerne, som ændrede sig i skibets levetid. Der er dog en væsentlig ændring fra min sejltid med FLORA, hvor 76 mm kanonerne var overdækket af en presenning udspændt over et stålrørsstel. I stedet har valgt det senere og mere elegante letmetals skjold, som først blev installeret efter 1966.

 Mit eget billedmateriale samt andet samtidigt kildemateriale (bl.a. ”Flådens Friske Fyre”, der blev optaget på TRITON samtidigt med, at jeg var på FLORA) afslørede i øvrigt en del afvigelser fra originaltegningerne.

 Da billedgallerierne viser forskellige trin i arbejdsprocessen for mange af enkeltdelene, er de ofte selvforklarende med hensyn til brug af materialer og fremstillingsmetoder. Da jeg som tidligere nævnt selv har sejlet med FLORA (1963-66), har arbejdet med at fremstille denne model tillige været et fedt ”trip down memory lane” .

Klik på : FLORA, Video  for at se en kort video (1 min. 9 sec.) af den færdige model.

 

 

 

Startside | Skibene | FLORA | Skrog og Dæk | Overbygning | Enkeltdetaljer | Armering | Både || Kontakt | Links