canon  canon

FLORA

Dansk korvet, 1955

FLORA

Modellen

Min model af korvetten FLORA blev påbegyndt i april 2017 og bliver bygget i skalaen 1:50. Det er min første model af et "moderne" krigsskib (mine tidligere modeller, som er af "historiske" skibe, kan også ses på denne hjemmeside) og de fleste af teknikkerne er derfor nye for mig. Det bliver derfor uden tvivl til en hel del forsøgen sig frem og materiale til brokkassen, inden modellen bliver færdig. Foruden hvad jeg ellers kan finde i fagbøger og på nettet, håber jeg på gode råd fra de dygtige folk i "Orlogsmuseets Modelbyggerlaug", hvor jeg også er medlem. Modelbyggerlauget har velvilligt stillet originaltegningerne af TRITON-klassen, samt en del specialtegninger, som de selv har udviklet, til min rådighed. Jeg vil endvidere støtte mig til tilgængeligt billedmateriale, hvoraf jeg selv har en del fra de tre år, jeg sejlede med FLORA  (1963-66).

Jeg vil i videst muligt omfang fremstille det meste selv, hvorved man er sikker på, at det bliver så  autentisk som muligt og i det korrekte skalaforhold.

Jeg påtænker at anvende forhåndenværende og anvendelige træsorter, samt muligvis polystyren, til skrog, spanter og dæk samt det meste af overbygningen. Til alt hvad der skal drejes, vil jeg bruge messing, som sandsynligvis også vil blive anvendt til en del fittings og enkeltdetaljer. Det kan også komme på tale at anvende epoxy støbning eller andre fremstillingsmetoder, men det finder jeg ud af hen ad vejen.

Hvor det er relevant, vil jeg inkludere nogle fotografier i billedgallerierne. Fotografierne er hovedsageligt fra mine egne arkiver.

Denne side, samt billedgallerierne, vil blive opdateret efterhånden som arbejdet skrider frem.

 

Startside | Skibene | FLORA | Skrog og Dæk | Overbygning | Enkeltdetaljer | Armering | Både | Gæstebog | Kontakt | Links