canon  canon

NIELS EBBESEN

Dansk fregat, 1943/45

NIELS EBBESEN

Modellen

Jeg påbegyndte modellen af NIELS EBBESEN i april 2020. Som basis anvender jeg en konstruktionstegning fra Orlogsværftet samt en Engelsk originaltegning af River klasse fregatten SPEY, begge venligst stillet til rådighed af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.

 Modellen bygges i skalforholdet 1:60 og bliver 153 cm lang, 18,6 cm bred og ca. 40 cm høj.

Armering, dæksudrustning og radar/antennesystemer ændrede sig en hel del under fregattens 20 år under dansk flag, så når jeg når dertil, må jeg beslutte hvilken tidsperiode, jeg vil ramme. Måske tæt på min egen tid på NIELS EBBESEN, begyndelsen af 1962.

Værdifulde detaljer om bygning og udrustning findes i Brian Laverys bog: River-class Frigates and the Battle of the Atlantic (National Maritme Museum). Da jeg ikke har nogen billeder fra min egen tid på fregatten, har de mange billeder på hjemmesiden www.maritmevenner.com, som er lavet af gamle gaster på NIELS EBBESEN og THETIS, stor interesse. Ligeledes synes der, pga. det store antal byggede skibe af klassen, at være et righoldigt materiale på nettet, skønt udrustningen ofte er forskellig fra de danske fregatters.

I videst udstrækning vil jeg fremstille alt selv og færdigfremstillede dele vil derfor sandsynligvis begrænse sig til skruer, gelændere, ankerkæder og flag.

Jeg vil i høj grad benytte mig af de erfaringer, jeg høstede ved fremstillingen af min første model af et ”moderne” krigsskib, korvetten FLORA. Dvs. en kombination af brugen af træ (krydsfiner, fyrretræ og balsatræ), styren, plexiglas og messing. Mens krydsfiner vil blive brugt til skrogstruktur og spanter debatterer jeg med mig selv om jeg vil bruge fyrretræ til beklædningen eller forsøge mig med styren.

Overbygningen, som vil blive fremstillet i separate dæk, vil bestå af en kerne af balsatræ (som har ringe vægt) beklædt med styren.

Til fremstilling af de forskellige våben og dæksfittings vil jeg i vid udstrækning bruge kombinationer of styren, messing og træ som jeg har gode erfaringer med fra bygningen af FLORA.

Mindre og detaljerede dele vil jeg sandsynligvis fotoætse og det er muligt at visse fittings vil blive støbt med polyuretan.

 Til maling af modellen vil jeg bruge enamel maling som jeg af en eller anden grund har mere fidus til end vandbaseret maling. Vedr. de korrekte farver vil jeg indhente hjælp fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.

 Da billedgallerierne viser de forskellige trin i arbejdsprocessen for mange af enkeltdelene, er de ofte selvforklarende med hensyn til brug af materialer og fremstillingsmetoder.

 

 

Startside | Skibene | NIELS EBBESEN| Skrog og Dæk | Overbygning | Enkeltdetaljer | Armering | Både || Kontakt | Links