canon  canon

NIELS EBBESEN

Dansk fregat, 1943/45

NIELS EBBESEN

Modellen

                          

Jeg påbegyndte modellen af NIELS EBBESEN i april 2020 og færdiggjorde den i december 2021. Som reference materiale har jeg anvendt konstruktionstegninger fra Orlogsværftet samt en Engelsk originaltegning af River klasse fregatten SPEY, begge venligst stillet til rådighed af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.

 Modellen er bygget i skalaforholdet 1:60 og er 153 cm lang, 18,6 cm bred og ca. 40 cm høj.

Armering, dæksudrustning og radar/antennesystemer ændrede sig en hel del over fregattens 20 år under dansk flag. Jeg har valgt tidsperioden 1955-60. hvor NIELS EBBESEN sandsynligvis havde den kraftigste armering med hensyn til anti-ubådskrigsførelse og bevæbning mod luft- og sømål..

Værdifulde detaljer om bygning og udrustning er hentet i Brian Laverys bog: River-class Frigates and the Battle of the Atlantic (National Maritme Museum). Da jeg ikke har nogen billeder fra min egen tid på fregatten, har de mange fotografier på hjemmesiden www.maritmevenner.com, som er lavet af tidligere gaster på NIELS EBBESEN og THETIS, været til stor hjælp. En speciel tak til pensioneret kommandørkaptajn Erik Månson, tidligere NIELS EBBESEN gast, for gode og værdifulde samtaler og ikke mindst for righoldigt tegningsmateriale, som han "reddede" da orlogsværftet lukkede.

Ligeledes har der, pga. det store antal byggede skibe af klassen, været en del materiale at finde på nettet, skønt udrustningen ofte er forskellig fra de danske fregatters.

I videst mulig udstrækning har jeg fremstillet alt selv og færdigfremstillede dele er derfor begrænset til skruer, gelændere, ankerkæder og flag.

Jeg har i høj grad benytte mig af de erfaringer, jeg høstede ved fremstillingen af min første model af et ”moderne” krigsskib, korvetten FLORA. Dvs. en kombination af brugen af træ (krydsfiner, fyrretræ og balsatræ), styren, plexiglas og messing. Krydsfiner er brugt til skrogstruktur mens der er brugt  fyrretræslister til beklædningen. De forskellige dæk er af styren.

Overbygningen er fremstillet i separate dæk og består af en kerne af balsatræ (som har ringe vægt) beklædt med styren.

Til fremstilling af de forskellige våben og dæksfittings har jeg i vid udstrækning brugt kombinationer of styren, messing og træ som jeg også har haft gode erfaringer med fra bygningen af FLORA.

Mindre og detaljerede dele har jeg fotoætset.

 Til maling af modellen er anvendt enamel maling som jeg af en eller anden uforklarlig grund har mere fidus til end vandbaseret maling.

 Da billedgallerierne viser de forskellige trin i arbejdsprocessen for mange af enkeltdelene, er de ofte selvforklarende med hensyn til brug af materialer og fremstillingsmetoder.

Klik her for at se en kort video (3 min 46 sec) af den færdige model af NIELS EBBESEN.

 

 

 

Startside | Skibene | NIELS EBBESEN| Skrog og Dæk | Overbygning | Enkeltdetaljer | Armering | Både || Kontakt | Links